Ecopark gồm 07 khu chung cư và 18 khu thấp tầng (liền kề biệt thự):

+ Chung cư :

– Rừng Cọ (2013)

– West bay (2017)

– Aqua Bay (2019)

– Sky Oasis (đang xây dựng) – bàn giao t2/2022

– Sol Forest (đang xây dựng)- bàn giao t9/2022

– Haven Park (đang xây dựng)- bàn giao t5/2023

– Swanlake Onsen (t7 mở bán)- bàn giao t8/2023

+ Thấp tầng (Liền kề Biệt thự):

– LK Phố Trúc(2013)

– LK Phố Cúc (2013)

– LK Thủy Nguyên (2016)

– LK Thảo Nguyên (2016)

– LK Grand Marina (2018)

– LK Marina Arc (2020)

– LK Thủy Trúc (2021)

– LK+BT Park River (2017)

– LK+BT Làng Hà Lan (đang xây dựng)

– LK+BT Spring Valley (t10/2021)

– BT Vườn Tùng (2014)

– BT Vườn Mai (2014)

– BT Marina (2017)

– BT Mimosa (2016)

– BT Đảo (2020)

-Nhà phố (shophouse) Vịnh Đảo( mở bán 2020-2021)

-Nhà phố (shophouse) Vườn Haven Park( mở bán 2021)

-Shophouse Đảo Dừa (chuẩn bị mở bán)